Renovering

Jag rekommenderar Ale Snickarn om det är dags för renovering i Ale.

Trä är mångsidigt och flexibelt vilket gör det till det enklaste byggmaterialet för renoveringar, och trähus kan omstruktureras för att passa förändrade behov. Få husägare eller professionella remodeller har kompetens och utrustning som krävs för att ändra stålram eller betongkonstruktioner.

Skogs certifiering verifierar att träprodukter har kommit från välskötta skogar. De flesta certifieringsprogrammen tillhandahåller online sökalternativ så att konsumenter kan hitta certifierade produkter. Certifierings Kanada-programmet innehåller ett sökalternativ för alla certifieringsprogram som används i Kanada.

I Nordamerika rivs de flesta strukturer på grund av externa krafter som zonförändringar och stigande markvärden. Dessutom kan byggnader som inte kan ändras för att betjäna de anställdas funktionella behov utsättas för rivning. Mycket få byggnader på kontinenten rivs på grund av strukturell nedbrytning.

Athena Institute undersökte 227 kommersiella och bostadshus som rivits i St Paul, Minnesota, mellan 2000 och mitten av 2003. Trettio procent av byggnaderna var mindre än 50 år gamla och 6 procent var mindre än 25 år gamla. De fyra främsta orsakerna till rivning var områdes återbyggnad (35%), byggnadens fysiska tillstånd (31%), ej lämplig för förväntad användning (22%) och brandskada (7%). Brist på underhåll citerades som det specifika problemet för 54 av de 70 byggnaderna där fysiskt tillstånd gavs som orsak till rivning.