Redovisning

Redovisningstjänst Norden MS hjälper dig med redovisning i örebro.

En AIS följer vanligtvis en multitierarkitektur som skiljer presentationen till användaren, applikationsbehandling och datahantering i olika lager. Presentationsskiktet hanterar hur informationen visas och ses av funktionella användare av systemet (via mobila enheter, webbläsare eller klientprogram). Hela systemet stöds av en centraliserad databas som lagrar alla data. Det kan innehålla transaktionsdata genererade från kärnverksamhetsprocesserna (inköp, lager, bokföring) eller statisk, stamdata som refereras vid bearbetning av data (anställnings- och kundkonto-poster och konfigurationsinställningar). När transaktioner uppstår samlas uppgifterna från affärshändelserna och lagras i systemets databas där den kan hämtas och bearbetas till information som är användbar för beslutsfattande. Applikationsskiktet hämtar de råa data som finns i loggdatabasskiktet, bearbetar det baserat på den konfigurerade affärslogiken och skickar den till presentationsskiktet för visning till användarna. Tänk exempelvis på kontoutbetalningsavdelningen vid bearbetning av en faktura. Med ett bokföringsinformationssystem matar en kontoförare i fakturan, som tillhandahålls av en leverantör, in i systemet där det sedan lagras i databasen. När varor från säljaren mottas, skapas ett kvitto och ingår även i AIS. Innan kontoutbetalningsavdelningen betalar säljaren utförs systemets ansökningsbehandlingsnivå en trevägs matchning där den automatiskt matchar beloppen på fakturan mot beloppen på kvittot och den ursprungliga inköpsordern. När matchen är klar skickas ett mail till en betalningsansvarig för godkännande. Härifrån kan en kupong skapas och säljaren kan slutligen betala.

Du gillar kanske också...